Μέλι - Προϊόντα κυψέλης

New
Ermionis - Heather Honey, 470gr
12 Stremmata - Lavender cream honey
Sotirale Family - Mead Honey, 250ml
New
Helmos Honey - Honey with Peanutbutter
Sotirale Family  - Natural Wax Cream Rose
Nomes Kerkinis - Cotton Honey
Helmos Honey - Orange Blossom Honey, 950gr
Levanthos - Propolis tincture
Nomes Kerkinis - Paliouri Honey, 950gr
New
Ermionis - Thym Honey, 450gr
Sotirale Family - Μelitoxido Honey Vinegar
New
Ermionis - Carob Blossom Honey, 470gr
Sotirale Family - Mead Honey, 50ml
Sotirale Family - Mead Honey, 500ml
Koinsep Paleovrahas - Oak Honey, 450gr
Koinsep Paleovrahas - Oak Honey, 980 gr
LEVANTHOS - Balsam oil ointment
Creta Carob - Carob Honey
New
Ermionis - Honey & Sesame Bar, 60gr
Alabasinis Family - Honey with Ginger and Turmeric
Alabasinis Family - Honey with Chios Gum Mastic and Ceylon Cinnamon
Nomes Kerkinis - Cotton Honey, 450gr
Nomes Kerkinis - Origan Honey
Nomes Kerkinis - Paliouri Honey, 450gr
Nomes Kerkinis - Thym Honey
Emmelia - Fir & Thyme Honey
Emmelia - Fir & Thyme Honey
Emmelia - Pure Propolis
Emmelia - Propolis Tincture
Emmelia - Lip Care (Beeswax and Cocoa Butter)
Emmelia - Lip Care Pink (Beeswax and Cocoa Butter)
Emmelia - Beeswax Ointment with Balsam Oil
Melissa Kos - Thyme Honey
Melissa Kos - Thyme Honey
Melissa Kos - Thyme Honey
12 Stremmata - Flower honey with echinacea
12 Stremmata - Flower honey with sage
Levanthos - Lavender Lip Balm
Helmos Honey - Pine honey "Vanilla"
Helmos Honey - Heather Honey
Helmos Honey - Propolis Tincture
Helmos Honey - Energy Bar with Sesame & Cranberry
Helmos Honey - Energy Bar with Sesame & Sea ​​Buckthorn
Helmos Honey - Energy Bar with Black Sesame
Helmos Honey - Energy Bar with Sesame & Aegina's Pistachio
Helmos Honey - Energy Bar with Sesame
Meligeysis - Spread with Honey, Apple, Carrot & Orange
Meligeusis - Spread with Honey & Apple
Meligeysis - Energy Bar with Sesame & Ceylon Cannelle
Meligeysis - Energy Bar with Sesame, Dry Fruit & Orange Peel
Showing 1 to 50 of 54 (2 Pages)